Power BI - nahrazení funkce KDYŽ a SVYHLEDAT

Úvodní obrázek
Tento příspěvek je krátkou reakcí na časté dotazy uživatelů se zkušenostmi se psaním vzorců v Excelu, kteří začínají s nástrojem Power BI. Funkci KDYŽ() ani funkci SVYHLEDAT() v Power BI nenajdeme. V Power BI je k dispozici funkce IF(), která je velmi podobná funkci KDYŽ() v Excelu. Další užitečnou funkcí v Power BI je funkce LOOKUPVALUE(), která může být v některých situacích považována za ekvivalent funkce SVYHLEDAT() v Excelu. Použití těchto funkcí v Power BI má svá specifika a je trochu odlišné od používání funkcí v Excelu.

Funkce KDYŽ v Excelu vs. funkce IF v DAX

Syntaxe funkce IF() v jazyku DAX vypadá následovně.

Syntaxe funkce IF:

IF(<logická podmínka>, <hodnota_když_TRUE>[, <hodnota_když_FALSE>])

Pokud bychom chtěli rozdělit záznamy v tabulce do kategorií podle hodnoty v jednom sloupci v Excelu, mohli bychom pomocí funkce KDYŽ() vytvořit následující výpočet.

Power BI - Funkce KDYŽ a SVYHLEDAT 2

Stejný výsledek dostaneme v Power BI, pokud vytvoříme nový počítaný sloupec v tabulce s následujícím výpočtem.

Power BI - Funkce KDYŽ a SVYHLEDAT 3

Další informace o funkci IF(), včetně příkladů použití IF() v Power BI, můžete najít v samostatném příspěvku. Stejně jako v Excelu, i v Power BI můžeme jednotlivé funkce vnořovat a vytvářet tak komplexní výpočty. V Power BI je také dostupná užitečná funkce SWITCH(), kterou můžeme používat namísto vnořování IF() funkcí. Na stránce DAX - Příklady nebo na stránce Power BI můžete najít praktické příklady, ve kterých je použita funkce IF() jako součást komplexních výpočtů v Power BI.

Funkce SVYHLEDAT v Excelu vs. funkce LOOKUPVALUE v DAX

Funkce LOOKUPVALUE() se v Power BI používá pouze ve specifických případech. V Tabulárním modelu, který je součástí Power BI, ale také Excelu (Power Pivot) a dalších nástrojů, jsou tabulky v modelu propojené pomocí relací a přistupovat k hodnotám z jiných tabulek pak můžeme pomocí funkce RELATED() nebo RELATEDTABLE(). Relace mezi tabulkami tak ve většině situací nahrazují potřebu vyhledávat hodnoty z jedné tabulky v tabulce jiné na základě určitých podmínek, tak jak je to běžné při práci s daty na listech v Excelu. I přesto má funkce LOOKUPVALUE() v jazyku DAX své místo, a ve specifických případech může být velice užitečná. Více informací o funkci LOOKUPVALUE(), včetně příkladů použití této funkce v Power BI, můžete najít v samostatném příspěvku.

č.48

Komentáře