DAX příklady

Časové kalkulace v DAX

    Standardní kalendář:

Řešené úlohy v jazyku DAX

Tvorba datového modelu

Další DAX příklady