Příspěvky

Změna kontextu řádku na kontext filtru v jazyku DAX

Kontext filtru v jazyku DAX

Kontext řádku v jazyku DAX

Noví a vracející se zákazníci v Power BI a DAX

Rozšířené tabulky v jazyku DAX

DAX dotazy v Power BI a funkce EVALUATE

Tržby v rámci životního cyklu výrobku v Power BI a DAX

Porovnání hodnot v různých časových obdobích v Power BI

DAX funkce SWITCH

Vývoj počtu zákazníků v čase v Power BI a v jazyku DAX

Nahrazení hodnoty BLANK nulou v jazyku DAX a Power BI

Klouzavé roční součty v jazyku DAX

Virtuální relace v Power BI a v jazyku DAX

DAX funkce TREATAS a vlastnost Lineage Tag

Filtry dnů a časové kalkulace v jazyku DAX

Optimalizace Power BI reportu z pohledu jazyka DAX

Výpočet průměru a váženého průměru v jazyku DAX

Prodeje v předchozím roce jako KPI v Power BI a DAX

Synchronizace průřezů v Power BI reportech

Příklad vytvoření pořadí na základě více hodnot v jazyku DAX

Práce s Parent/Child hierarchií v Power BI a DAX

Výpočet procentuálního podílu v hierarchii v Power BI a DAX

DAX funkce WINDOW - syntaxe a příklady v Power BI

Jak přemýšlet o filtrech ve funkci CALCULATE

DAX funkce RANK - syntaxe a příklady v Power BI

Souhrn v Power BI vizuálu neodpovídá součtu hodnot v řádcích

DAX funkce INDEX a OFFSET

Vlastní popisky hodnot v Power BI vizuálech

Parametrické tabulky v Power BI a DAX

Filtrování Power BI vizuálů pomocí měřítka

Porovnání textových řetězců v jazyku DAX

DAX funkce CALCULATE s ALLSELECTED

Dynamické názvy vizuálů v Power BI

DAX funkce SELECTCOLUMNS

Příklad vytvoření parametru pole v Power BI

Zobrazení výsledku filtrů časových kalkulací v DAX

DAX funkce ADDCOLUMNS

DAX funkce MAXX a MINX

Power BI - podmíněný formát pomocí DAX výpočtu v měřítku

DAX funkce MIN a MAX

Power BI - Řazení hodnot podle jiného sloupce a na co si dát pozor

DAX výraz pro řazení textových hodnot podle čísla v Power BI

Aktuální hodnota atributu v tabulce typu SCD 2 v Power BI a DAX

Nejčastější výzkyt hodnot ve sloupci v jazyku DAX a Power BI

Pořadí v kategorii a pořadí napříč kategoriemi v jazyku DAX

Výpočet průměru v jazyku DAX a Power BI

Porovnání výkonosti s minulým obdobím v DAX s ISO týdenním kalendářem

Výpočet PY, PQ, PW, YOY, QOQ a WOW v DAX s ISO týdenním kalendářem

Výpočet RT, YTD, QTD a WTD v DAX s ISO týdenním kalendářem

ISO týdenní kalendář v jazyku DAX